Πολιτική επιστροφής-αλλαγής προϊόντων

Πολιτική Επιστροφών – Ακύρωσης

Προϊόντα.

 

Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων με λεκτικές ενδείξεις. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνονται προϊόντα διαθέσιμα και προϊόντα με την ένδειξη μη διαθέσιμο» ή «Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας». Επίσης, οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όλοι οι πελάτες υποχρεούνται να αποσυσκευάσουν και να ελέγξουν τα είδη καθώς και να ειδοποιήσουν την εταιρία σχετικά στο 2394052622 ή να στείλουν email στο info@inoxel.gr, σε περίπτωση αισθητικών ελαττωμάτων εντός 5 ημερών. Μετά το πέρας των 5 ημερών θεωρείται ότι τα είδη παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση.

 

Επιστροφές προϊόντος  με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2394052622. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε κατόπιν της συνεννόησης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τότε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, Τιμολόγιο κ.ο.κ) και πλήρη την συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται μέσω της ΕΛΤΑ COURIER ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ ή της μεταφορικής εταιρίας που έχει συμφωνηθεί με την εταιρία. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα , θα κόβεται πιστωτικό δελτίο για επόμενη αγορά ή θα πραγματοποιείται  επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη ή θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της  πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 

Επιστροφές προϊόντων τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση με χρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

Σε περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα θεωρηθεί/ούν ελαττωματικό/ά κατά την παράδοση, η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του/των ελαττωματικού/ών προϊόντος/ων θα πραγματοποιείται με αποστολή αυτού/αυτών, επιβαρυνόμενη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τα έξοδα παραλαβής του, με μέσα της απολύτου επιλογής της και κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση  αυτών στον πελάτη θα γίνεται εντός πέντε 5 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη

Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων  και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας του πελάτη. Εάν ο πελάτης έχει αγοράσει ένα προϊόν που έχει θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση  και έχει δικαίωμα επιστροφής αυτού με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, κατά τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, τότε δύναται να επιστρέψει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και τα συμπληρωματικά προϊόντα του είδους αυτού.

 

Επιστροφή προϊόντος λόγω λάθους του ΠΕΛΑΤΗ.

 

Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε κάποιο προϊόν λόγω λάθους ή επειδή θέλετε κάποιο άλλο προϊόν από αυτό που παραγγείλατε μπορείτε να το κάνετε εντός 5 ημερών από την ημέρα παράδοσής του. Για να μπορέσετε όμως να επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν, θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να μην έχει αλλοιωθεί και να είναι μέσα στη συσκευασία του, όπως το παραλάβατε συνοδευόμενο από όλα τα παραστατικά, δηλαδή τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη.
Για να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του προϊόντος απαραίτητη είναι η επικοινωνία του πελάτη με την εταιρία στο τηλέφωνο επικοινωνίας  2394052622.

  1. Σε Μη ελαττωματικό προϊόν τα έξοδα αποστολής ΔΕΝ επιστρέφονται στον πελάτη.
  2. Σε περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε ένα προϊόν, θα πρέπει να είναιίσης ή μεγαλύτερης αξίας από αυτό που έχετε αγοράσει.
  3. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής κ αντικατάστασης των προϊόντων γίνονται αποκλειστικά με δικής σας χρέωσης.

Τα στοιχεία επιστροφής προϊόντων είναι:

Κοκκίνου Φανή

17ο Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ,

Τ.Κ. 57200, ΚΑΒΑΛΑΡΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                      

Ακύρωση παραγγελίας.

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

  • Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας σας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων σε μηδέν από το καλάθι αγορών σας, και μετά ενημέρωση.
  • Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν στο χώρο σας μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2394052622ή να μας στείλετε e-mail στο info@inoxel.gr.

 

Μενού